TRỌN BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NUÔI BÒ.

 

1. HƯỚNG DẪN LÀM CHUỒNG BÒ

Tài liệu sẽ hướng dẫn đầy đủ các kỹ thuật để bà con làm và xây dựng chuồng bò

huong-dan-lam-chuong-bo

Làm chuồng bò như thía nào

2. HƯỚNG DẪN CHỌN BÒ GIỐNG

Tài liệu sẽ hướng dẫn đầy đủ các kỹ thuật để bà con kỹ thuật chọn bò giống

ky-thuat-chon-bo-giong

Chọn bò giống như thía nào cho tốt

3. HƯỚNG DẪN THỨC ĂN CHO BÒ

Tài liệu sẽ hướng dẫn đầy đủ các kỹ thuật để bà con những loại thức ăn cho bò

Thức ăn cho bò cần những gì

4. HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC BÒ CÁI SINH SẢN

 

5. HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC BÒ THỊT VỖ BÉO

 

6. HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC BÒ LẤY SỮA

 

7. HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC BÒ CON MỚI SINH

 

8. NHỮNG BỆNH Ở BÒ SINH SẢN, CÁC CHỮA TRỊ

 

9. NHỮNG BỆNH Ở BÒ THỊT VÀ CÁCH CHỮA TRỊ

 

10. NHỮNG  BỆNH Ở BÒ SỮA VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ

 

11. TRÁNH CÁC NGUỒN THỨC ĂN GÂY CHẾT BÒ

Được đăng vào

Viết bình luận