Một số loại bệnh thường gặp ở trâu, bò

Một số bệnh thường gặp ở trâu, bò Dưới đây là một số căn bệnh mà trâu, bò hay mắc phải 1. Bệnh Anthrax Theo số liệu thống kê có tới 13,8% số trâu, b...

TRỌN BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NUÔI BÒ.

1. HƯỚNG DẪN LÀM CHUỒNG BÒ Tài liệu sẽ hướng dẫn đầy đủ các kỹ thuật để bà con làm và xây dựng chuồng bò Làm chuồng bò như thía nào 2. HƯỚNG DẪN CHỌN BÒ GIỐNG Tài liệu sẽ hướng dẫn đầy đủ các kỹ thuật để bà con kỹ thuật chọn bò giống Chọn bò g...