cung cấp bò giống sinh sản-4 bò mẹ vừa tách con 15-17tr

cung cấp bò giống sinh sản - 4 bò mẹ vừa tách con 3bbb giá 15-17tr 1 con ngày 28/4/2018 Hôm nay ngày 28-4/18 trại hiện đang có 4con bò mẹ ,mẹ là giống bò lai sin khung to béo trẻ bò con là 3BbB hàng bắn tinh chuẩn mẹ lai sin con 3bbb giá bán là 15-17 tr tr đồng trong vòng 1...

Cung Cấp Bò Giống Sinh Sản- Cặp Mẹ Con 3BBB

bán cặp mẹ con 3BBB giá 26,5 ngày 25/4/2018 Hôm nay ngày 25-4/18 trại hiện đang có 1 cặp mẹ con ,mẹ là giống bò doughmater khung to béo trẻ bò con là 3BbB hàng bắn tinh chuẩn giá bán là 26,5 tr đồng trong vòng 1 tuần lễ

Cung Cấp Bò Giống Sinh Sản Cặp Mẹ Con 15.5tr 24-4/2018

bán cặp mẹ con lai sin giá 15,5 ngày 24-4-2018 Hôm nay ngày 24-4/18 trại hiện đang có 1 cặp mẹ con lai sin . bê con tốt sữa mãm mụi giá bán là 15,5 tr đồng trong vòng 1 tuần lễ.

bán cặp mẹ con lai sin giá 16,5 ngày 24-4-2018

Hôm nay ngày 24-4/18 trại hiện đang có 1 cặp mẹ con lai sin . bê con tốt sữa mãm mụi giá bán là 16,5 tr đồng trong vòng 1 tuần lễ. xem thêm cặp mẹ con lai sin giá 15,5 tr bò mẹ thiếu cám nên hơi gầy mẹ con lai sin xem thêm cặp mẹ con lai sin giá 15,5 ...

GIÁ BÁN BÒ GIỐNG năm 2018

Trang Trại bò giống TĨNH NĂM trân trọng thông báo tới quý khách hàng giá bán bò giống từ ngày 01-01-2018 đến ngày 30-12-2018 có sự thay đổi như sau: Bán bò giống giá từ 80.000đ/kg đến 110.000đ/kg . Giá trên áp dụng cho tất cả các loại bò có trong trại. >địa chỉ bán bò g...