bán và cung cấp bò giống sinh sản ngày 27/3/18

chào quý vị và khách hàng thân thiết của trại giống. trang trại chuyên bán và cung cấp bò giống sinh sản hôm nay ngày 27/3/2018 trại đang có một cặp bò giống rất đẹp mẹ là bò lai sin đẻ ra con be cái rất đẹp lấy tinh nguồn gien 3b (BBB) ai có nhu cầu mua cạp này liên hệ với trại the...